Соёлын харилцаа

Соёлын харилцаа

Хоёр талын соёл, боловсролын хамтын ажиллагааг цаашид цаашид өргөжүүлэн хөгжүүлэх, Монголын ба Казахстаны  соёлын өдрүүд харилцан зохион байгуулах чиглэлээр хамтын ажиллагаа тогтмолжиж байна.

Close