Консулын үйлчилгээ, үйлчилгээний хураамж

Консулын үйлчилгээ, үйлчилгээний хураамж

Монгол Улсаас Казахстан улсад суугаа Элчин сайдын яамны Консулын хэлтэс дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд

  1. Гадаадын иргэдэд Монгол Улсад зорчих виз олгох
  2. Нотариатын үйлчилгээ
  3. Буцах түр үнэмлэх олгох
  4. Төрсний гэрчилгээ олгох
  5. Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох
  6. Гэрлэлт цуцлах
  7. Үндэсний (энгийн) гадаад паспортын захиалга авах
  8. Үндэсний (энгийн) гадаад паспортын хугацаа сунгах
  9. Монгол Улсын харьяатаас гарах тухай тодорхойлолт гаргах
  10. Нас барсан иргэдийн талаар тодорхойлолт гаргах
Д/д Үйлчилгээний төрөл Хураамжийн хэмжээ /ам.доллар/
Энгийн Яаралтай
1 Паспорт сунгах /1 жил/ 10 20
2 Буцах үнэмлэх олгох 25 50
3 Нотериатын баталгаа гаргах /хуудас тутмаас/ 1 2
4 Иргэний бүртгэлтэй холбоотой тодорхойлолт, лавлагаа олгох 10 20
5 Төрсний гэрчилгээ олгох 5 10
6 Гэрлэсний гэрчилгээ олгох 10 20
7 Итгэмжлэл олгох 10 20
8 Итгэмжлэл, гэрээ, хэлцэл, боловсролын диплом гэрчлэх 5 10
9 Баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх /хуудас тутмаас/ 1 2
10 Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх 5 10
11 Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр үндсэн материал шалгах 5 10
12 Баримт бичгийг гадйад хэлээр орчуулах /хуудас тутмаас/ 5 10
13 Нотериат, консулын баталгаа хийсэн баримтыг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр факсаар яаралтай илгээх 10
14 Гадаад паспорт захиалах, олгох 50
15 Иргэний үнэмлэх захиалах, олгох 15
16 25, 45 насанд хүрсэн иргэдэд иргэний үнэмлэхийг нь солиулах үйлчилгээ 10

ВИЗИЙН ХУРААМЖИЙН ТАРИФ

Д/д

Визийн төрөл Хураамжийн хэмжээ /ам.доллар/

Энгийн

яаралтай

1

“Орох” виз

нэг удаа

50

хоёр удаа

60

2

“Орох-гарах” виз нэг удаа

60

хоёр удаа

72

3

Дамжин өнгөрөх виз Нэг удаа

25

50

Хоёр удаа

45

90

Олон удаа

60

120

4

“Олон удаагийн" виз

6 cap хүртэлх

80

160

1 жил хүртэлх

130

260

5

Визийн үйлчилгээний хөлс

5

5

6 Визийн наадаг хуудасны үнэ

3

Жич: Тус жагсаалтад дурьдагдаагүй үйлчилгээний хувьд Гадаад хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын хамтарсан 2003 оны 46/398 дугаар тушаалын хавсралтад заагдсан “Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ”-г баримтлана.

Related Articles

Close